HOLLAND INDUSTRY CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อบ้านที่คุณรัก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด น้ำมันซักแห้ง ตราปลาวาฬ น้ำทาไม้เบอร์ 9 ตราซามูไร ทินเนอร์ ตราปลากะพงแดง

ประวัติความเป็นมาบริษัท

     บริษัท ฮอล์แลนด์อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2519 ในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอล์แลนด์อิมปอร์ต” ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำมันสน น้ำมันชักแห้ง กาวลาเท็กซ์ ขี้ผึ้งขัดพื้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราปลาวาฬและตราซามูไร

     เมื่อกิจการมีการขยายตัวมากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัดในปี 2545 โดยเปลี่ยนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯ เป็น “บริษัท ฮอล์แลนด์อินดัสทรี จำกัด” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2545

     ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • เคมีภัณฑ์ ได้แก่ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ น้ำมันสน น้ำมันชักแห้ง น้ำมันก๊าด และน้ำมันผสมสี D40
  • ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้ ได้แก่ น้ำมันทาไม้เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 9 แล็คเกอร์ ยูรีเทน น้ำมันทาบ้าน แชลแล็คเกล็ด และขี้ผึ้งขัดพื้น
  • สี ได้แก่ สีรองพื้นกันสนิมสีเทาและสีแดง
  • ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ โซดาไฟเกล็ด และสีฝุ่น

ภายใต้ เครื่องหมายการค้า ตราปลาวาฬ (WHALE) ตราซามูไร (SAMURAI) และตราปลากะพงแดง (RED SNAPPER)HOLLAND INDUSTRY